O društvu

Nekaj besed o društvu

Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami je humanitarna organizacija, katere namen je pomagati otrokom, mladostnikom in mladim odraslim s sladkorno boleznijo tipa 1 ter njihovim družinam.

Ustanovljeno je bilo leta 1995. Delo društva je zasnovano na več kot štiridesetletni tradiciji dela endokrinološkega oddelka Pediatrične klinike. Na oddelku so pod vodstvom prof. dr. Lea Matajca, prim. dr. Ljubice Brus in prof. dr. Cirila Kržišnika vodili vrsto dejavnosti z namenom izboljšati kakovost življenja otrokom in mladostnikom s sladkorno boleznijo tipa 1.

Delo društva je usmerjeno v izboljšanje kakovosti bivanja otrok in mladostnikov na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Društvo organizira obnovitveno rehabilitacijo za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo, fenilketonurijo in revmatskimi obolenji ter izdaja strokovno literaturo za področje sladkorne bolezni in enkrat na leto glasilo Sladkorčki. Vsako leto organizira srečanje mladih s sladkorno boleznijo, vse bolj pa se posveča razvoju in prirejanju športnih dejavnosti.

Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami
Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana

telefon: +386 40 747 874
e-naslov: info@sladkorcki.si

matična številka: 5902053000
davčna številka: SI27629651
transakcijski račun: 03100-1012228080 SKB

predsednica: Nataša Bratina
podpredsednica: Mihaela Jurčec