Peticija glede pripomočkov za vodenje sladkorne bolezni

Peticija glede pripomočkov za vodenje sladkorne bolezni

Zaradi izjemno počasnega reševanja predpisovanja senzorjev in najnovejših črpalk se je aktivirala skupina staršev in preko FB Društva za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami odprla peticijo, ki jo želijo nasloviti na najpomembnejše posameznike in skupine v državi.

Iz zapisa na FB povzemamo: Z peticijo ljudje s SB zahtevamo, da se vsem ljudem s sladkorno boleznijo tipa 1 omogoči tehnološko najnaprednejše pripomočke za nadzorovanje te zahtevne in potencialno usodne bolezni (senzorje za neprekinjeno vsakodnevno merjenje glukoze v medceličnini v zadostni količini, da se lahko nemoteno uporabljajo brez prekinitve, najsodobnejše črpalke za apliciranje inzulina brez doplačil in vsa dodatna pomagala, ki sodijo k uporabi senzorjev in črpalk in ki imajo v Evropi in svetu že ustrezen CE certifikat).

Pričakujemo, da se pri tem izključno upoštevajo strokovne odločitve zdravnikov, ki so edini usposobljeni, da se odločijo za najustreznejše zdravljenje svojih bolnikov.
Opozarjamo vse odgovorne na Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije, (ki so avgusta letos že zavrnili pobudo diabetologov za zagotavljanje oz. financiranje dovoljšnjega števila senzorjev za nemoteno delovanje inzulinskih črpalk) na 2. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se glasi: “Vsakdo ima pravico do NAJVIŠJE MOŽNE stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje. Nihče ne sme ogrožati zdravja drugih.”

 

Vstop v peticijo najdete na tem spletnem naslovu: https://www.peticija.online/