Tabori in letovanja

Spremljevalci otrok s SB na šolskih taborih in letovanjih

Pogosto odhod na tabor ali v kolonijo postavlja starše otroka s sladkorno boleznijo, enako pa tudi osebje v šoli ali vrtcu, pred nova vprašanja. Velikokrat strah pred tem, kaj se bo zgodilo stran od doma, prevlada nad veseljem, ki ga takšno bivanje med vrstniki prinese malčku in šolarju, in otrok ostane doma, če ga ne morejo spremljati starši. Vendar pa to ni prava odločitev za otroka, ki se mora privajati na samostojnost, ki bo zanj ključna v letih odraščanja.

Zato preko Društva za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami pomagamo navezati stike z našimi vzgojitelji s sladkorno boleznijo, ki že več let spremljajo sladkorčke v obnovitveni rehabilitaciji na Debelem rtiču. Pogosto si tudi otroci želijo na tabor brez spremstva staršev, saj tudi njihovi vrstniki nimajo staršev na taboru ali izletu.

DO KDAJ OTROK POTREBUJE SPREMLJEVALCA?

Težko določimo starostno mejo, nekateri otroci gredo sami na pot že pri 10 letih, sploh kadar imajo spremljevalca v šoli, drugače pa klic staršev pred obrokom ali meritvi sladkorja lahko ponudi pravi nasvet ob pravem času. So pa tudi otroci, ki se pri 12 letih počutijo bolj varne v spremstvu spremljevalca. Pomemben je pogovor s starši, ocena otrokove samostojnosti, stabilnosti sladkorjev in dobra navodila, kako ukrepati v različnih situacijah.

POMEMBNA JE PRAVOČASNA PRIPRAVA

Največ taborov je septembra in maja ter v zimskih mesecih, in če boste le nekaj dni pred odhodom sporočili, da bi rabili spremljevalca, bo prepozno. Najboljše je, da se na tabor pripravite vsaj 2 do 3 mesece prej. Če želite spremljevalca iz vrst naših vzgojiteljev vodičev, pišite na e-naslov info@sladkorcki.si.

ŠE TO …

Društvo posreduje vašo prošnjo, ne more pa vam zagotoviti spremljevalca. Prav tako ne zagotavlja plačila spremljevalcu – potreben je dogovor med šolo/vrtcem, starši in spremljevalcem glede bivanja in hrane ter plačila za opravljeno delo.
Svojo pomoč je že ponudila ga. Bernarda Medved, ki ima veliko izkušenj v spremljanju najmlajših ter šolarjev na tabore, obenem pa že dolga leta na naših poletnih taborih na Debelem rtiču skrbi za najmlajše. Pišete ji lahko na e-naslov: bernarda.medved@gmail.com.